Biodanza Breda
Biodanza Breda

Vivencia is 100% intens leven 'hier en nu'

De vivencia als methode in Biodanza

Om Biodanza te begrijpen moet je de definitie van het begrip vivencia kennen. Het vormt de basis van de methodologie in Biodanza. De term “vivencia” komt uit het Latijn en kan vertaald worden als “beleving”, als vakterm behouden we het woord vivencia.

De eerste die onderzoek heeft gedaan naar de vivencia was de Duits historisch filosoof Wilhelm Dilthey. Dilthey drukte vivencia uit in de Duitse term “Erlebnis”, “als iets dat aan het licht komt in de psyche uit de innerlijke ervaring van een individu.

 

In het kader van Biodanza herdefinieert Rolando Toro Araneda het concept vivencia als

" intens beleefde ervaring door een individu in het hier en nu. Geen ervaring die alleen mentaal is maar een ervaring die cenesthetisch is, dit wil zeggen vanuit diep innerlijk opwellende lichamelijke sensatie, wat gevoelens en emoties omvat." 

 

De vivencia verbindt de subjectieve ervaring, die ieder mens heeft, met de wezenlijke kwaliteit van het doorleven 'hier en nu.' Het doel is menselijke integratie en ontwikkeling. Door het stimuleren van oeroude functies kan de verbinding met het leven hersteld worden, omdat de vivencia de directe psychische expressie is

Het is dus een uitnodiging te dansen en de ogenblikkelijke ervaring van het totale wezen die" de dualiteit van lichaam en ziel" (term ontleend aan Carl Rogers) uitwist en naar een totaal organisch lichamelijk beleven in het moment voert, en van daaruit ontwikkeling en bewustzijnverruiming toelaat

Het belang van de Vivencia, zie youtube Rolando hierover in gesprek:

https://goo.gl/VmPCv7 In Biodanza wordt prioriteit gegeven aan de vivencia’s. Bewustzijn en taal, een secundair signaalsysteem, komen op de tweede plaats. 

 

Muziek 

Muziek is een universele taal die toegankelijk is voor kinderen en volwassenen op elke tijd en plaats. De invloed ervan bereikt direct de emoties zonder eerst de analytische denkfilters te passeren. Muziek beïnvloedt de identiteit, die in staat is zich door middel hiervan te uiten.

Muziek stimuleert expressieve dans, de affectieve communicatie en de ervaring van het zelf.

 

Liefkozing en erotiek 

De liefkozing is een van de basisinstrumenten van Biodanza.

Therapieën en geneeskunst bezitten over het algemeen een hoogtechnologisch gehalte en een verfijnde semantiek,maar een totaal gebrek aan affectie.

Liefkozingen brengen functionele veranderingen teweeg op organisch en existentieel niveau. De liefkozing doet de bron van verlangen ontwaken en geeft uitdrukking aan identiteit. De drijfveren van het bestaan worden verrijkt door de kracht van Eros en het verlangen naar liefde.

De ontwikkeling van erotiek is essentieel in een proces van verandering.

 

Veranderingen in levensstijl 

Het uiteindelijke doel van Biodanza is om duurzame veranderingen in levensstijl teweeg te brengen en om de levenskwaliteit te verhogen. Het concept van 'wedergeboorte' in Biodanza impliceert existentiële vernieuwing. 

 

Muziek-Beweging-Vivencia

De muziek die in Biodanza gebruikt wordt is geselecteerd op basis van criteria die beantwoorden aan het doel dat door de oefeningen en de vivencia’s wil bereikt worden.

We werken met coherente muziek-beweging-vivencia structuren.

 

De dans zijn 

In de loop van de geschiedenis van de dans is er altijd een sterke voorkeur geweest om goede dansers op te leiden die in staat zijn hoge niveaus van optimalisatie in bewegingsbehendigheid en schoonheid te bereiken, door middel van oefening en opleiding.

Wanneer de balletdanser zijn of haar bewegingen ten uitvoer brengt en deze aanpast aan esthetische voorwaarden, brengen deze een serie functies op gang die verbonden zijn aan wilscontrole.

Hieronder verstaan we onder meer intentionele bewegingen, bewuste verplaatsing in de ruimte, expressieve semantiek in relatie tot zekere bewegingscodes, plaatsing ten opzichte van andere betreffende en gerelateerde gestaltes, coördinatie van audio-geluid en visueel-motoriek etc.

Er is echter ook een heel andere mogelijkheid, namelijk die van het transformeren van de danser in de dans. Dit werd gerealiseerd in oude religieuze ceremonies, in bepaalde mystieke extatische dansen. In dit geval komt de persoon in een staat van beleving waarin hij of zij uiteindelijk de dans wordt.

De muziek danst de danser. Het bewustzijn wordt opgelost in een soort ‘baarmoeder’ van het universum in een organische beweging waarin elk element een deel is van de hoofddans.

Kosmische dans bestaat uit de levende wisselwerking van alle aanwezige krachten.

Om de staat van trance te bereiken die het de danser mogelijk maakt de dans te kunnen worden, moet men vóór alles open staan voor de spontane impulsen van perceptie van het zelf. Het is een onvoorwaardelijke en ontvankelijke staat, vrij van elke bedoeling van vertoning.

In deze hoedanigheid staat de persoon de muziek toe zijn of haar organisme binnen te dringen en zo een cenesthetische staat van beleving teweeg te brengen.

De dans zijn is een buitengewone ervaring, en de meest krachtige bron van vernieuwing en bezieling.

Biodanza oppert de mogelijkheid van een organische dans gebaseerd op vivencia en niet op het bewustzijn.

Inschrijfformulier Biodanza lessen/opleiding
Agenda Biodanza lessen/opleiding
Heb je een vraag? Bel ons!
Biodanza School Antwerpen - Annette Heynderickx

Ik ben na vele jaren werkzaam te zijn als Biodanza docent alleen maar enthousiaster geworden, overtuigd van de kostbare parel in ons, die te ontdekken valt. De mogelijkheden die het unieke en visionaire werk van Systeem Biodanza hierin biedt.

Annette Heynderickx

Biodanza in Breda


06-40583378
info AT biodanzabreda DOT nl