Biodanza Breda
Biodanza Breda

Wat is Biodanza?

Biodanza: een combinatie van Kunst, wetenschap en liefde

In deze drie gebieden is Biodanza werkzaam. De wetenschap van het leven biedt mogelijkheden om een kwalitatieve evolutie mogelijk te maken.

De Chileense biologen Francisco Varela en Humberto Maturana hebben in het begin van de zeventiger jaren van de twintigste eeuw de term ‘Autopoësis geïntroduceerd als een essentieel kenmerk van levende wezens. 

 

Autopoësis betekent letterlijk "zelf-productie" (van het Grieks: auto voor zelf- en poësis voor creatie). Het vermogen om jezelf te creëren, jezelf voort te brengen, nieuw te worden.

De mens heeft alle capaciteit voor zelfontwikkeling en uitbreiding van bewustzijn naar staten van hogere vormen van evolutie in zich. ('Unity and Complexity in Life Sciences' auteur Rolando Toro Araneda)
Het lijkt heel ingewikkeld maar Biodanza is juist eenvoudig en juist ook daarom zo effectief!

Hier hoort u Rolando Toro Araneda zelf aan het woord in een interview over de geschiedenis van Biodanza: https://bit.ly/2TReFBl en ook Marcelo Mur https://www.youtube.com/watch?v=IdjRDjFVQYI in een prachtig interview over 'Herstel van de harmonie en het innerlijke welbevinden met Biodanza'.
Marcelo Mur (psycholoog en biodanza-expert), spreekt over de voordelen die kunnen worden verkregen met de praktijk van Biodanza: die het mogelijk maakt om op alle leeftijden de sereniteit van het dagelijks leven te herontdekken

 

De academische definitie van Biodanza is:

"Biodanza is een systeem van affectieve integratie, organische renovatie en een heropvoeding in de oorspronkelijke levensfuncties, gebaseerd op vivencia’s die teweeggebracht worden door dans, zingen en ontmoetingssituaties in een groep" 

 

Om deze definitie beter te begrijpen zullen we zo expliciet mogelijk de betekenis van de termen beschrijven die in deze definitie gebruikt zijn. 

Affectieve Integratie

Het gaat er hierbij om de eenheid tussen mens en natuur die verloren is te herstellen. De integrerende kern is hierbij volgens onze benadering de affectiviteit. Affectiviteit is van invloed op het reguleren van de limbisch hypothalamische centra, die op hun beurt weer invloed uitoefenen op de instincten, ervaringen en emoties.

Organische vernieuwing

Dit is de actie met betrekking tot organische zelfregulatie. Organische vernieuwing wordt voornamelijk teweeggebracht door speciale vormen van trance die processen van cellulair herstel en algehele regulatie van biologische functies activeren, en zo desorganisatie en de stressfactoren verminderen.

Heropvoeding in de oorspronkelijke levensfuncties

Dit betekent leren leven vanuit onze instincten. Onze levensstijl moet coherent zijn met onze voornaamste levensimpulsen. De instincten hebben als doel het leven in stand te houden en maken haar ontwikkeling mogelijk.

Structurele concepten van Biodanza

Integratie van het lichaam in het veranderingsproces

Het lichaam moet bij het hele veranderingsproces op verschillende niveaus betrokken zijn: neurologisch, endocrien, immunologisch en emotioneel.

We moesten uiteindelijk afstand nemen van het traditionele geloof dat stelde dat het bewust maken van onbewuste conflicten voldoende was om psychologische problemen op te lossen aangezien de feiten aantoonden dat dit een onjuiste hypothese was. Menselijke wezens zijn een geheel en elke theorie die een corporale dimensie uitsluit heeft een gedissocieerd karakter.

 

De groep

De groep is essentieel in het veranderingsproces aangezien het nieuwe vormen van communicatie en een gevoelsverbinding tot stand brengt.

De groep vormt de voedingsbodem voor het opnieuw geboren worden in een affectieve geborgenheid, waarin het mogelijk gemaakt wordt te veranderen.

 

In onze eeuw heeft de psychotherapie voornamelijk belang gesteld in de persoon als een geïsoleerd wezen. Vandaag de dag weten we dat solitaire evolutie niet mogelijk is.

Martin Buber, Pichon Rivière, James Hillman en Kenneth J. Gergen zijn begonnen de mens te bestuderen als een relationeel wezen. Zo werd de ecologische mens geboren. De aanwezigheid van de naaste medemens verandert het functioneren van mensen op alle organische en existentiële niveaus.

 

Inschrijfformulier Biodanza lessen/opleiding
Agenda Biodanza lessen/opleiding
Heb je een vraag? Bel ons!
Biodanza School Antwerpen - Annette Heynderickx

Ik ben na vele jaren werkzaam te zijn als Biodanza docent alleen maar enthousiaster geworden, overtuigd van de kostbare parel in ons, die te ontdekken valt. De mogelijkheden die het unieke en visionaire werk van Systeem Biodanza hierin biedt.

Annette Heynderickx

Biodanza in Breda


06-40583378
info AT biodanzabreda DOT nl